mapa strony

Baza wiedzy

Dzieci z orzeczeniem

Narodziny dziecka są zawsze wielkim, radosnym wydarzeniem. Zdarza się jednak, że sprawy przyjmują nieoczekiwany bieg, gdy okazuje się, że dziecko jest niepełnosprawne lub przewlekle chore.


Taka sytuacja może nastąpić w każdym momencie życia dziecka i zawsze niesie ze sobą dogłębne zmiany, ale i dodatkowe koszty. Wczesna interwencja terapeutyczna jest bardzo ważna. Im wcześniej zaczniemy pracę, tym lepsze uzyskamy efekty. Dostępność terapii i rehabilitacji w placówkach terapeutycznych publicznych jest ograniczona, albo czasem oczekiwania, albo niewystarczającym w stosunku do potrzeb wymiarem godzinowym.

Na pomoc rodzicom w tej trudnej sytuacji przyszły rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej   Nakłada ono obowiązek na gminę finansowania terapii dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością.

RODZICE- musicie wiedzieć, że gdy Wasze dziecko ma orzeczenie o tym że jest :
• niesłyszące
• słabosłyszące
• niewidome
• z niepełnosprawnością ruchową
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
• z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym lub głębokim

albo jest:

• wychowankiem ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
• dzieckiem z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem

TO
PRZEDSZKOLE I SZKOŁA DOSTAJĄ WYSOKIE SUBWENCJE

KTÓRE POWINNY WYSTARCZYĆ NA TERAPIĘ DLA WASZEGO DZIECKA, W PRZEDSZKOLU, SZKOLE  I POZA NIMI.

Macie prawo do wglądu w sposób organizowania opieki terapeutycznej na terenie placówki. Możecie również prosić o finasowanie terapii z kasy subwencyjnej poza placówką, do której uczęszcza dziecko. Wybierając przedszkole, szkołę dla swojego dziecka warto o taką możliwość zapytać. Wciąż zbyt wielu rodziców nie wie, ile pieniędzy otrzymuje ich dziecko z gminy na terapię.  Poniżej wklejam link do informatora dla rodziców:

http://www.wszystkojasne.waw.pl/informator-dla-rodzicow/

 


 

 

cofnij
Dodano: 2014-02-07, ostatnia aktualizacja 2014-02-11

Integracja sensoryczna Bydgoszcz

Metoda Tomatisa

Logopeda Bydgoszcz

Rehabilitacja dzieci

Psycholog dziecięcy Bydgoszcz

biofeedback Bydgoszcz

rehabilitacja niemowląt

rehabilitacja Bydgoszcz

Dziękujemy fundacji POLSAT

INTEGROS

logopeda bydgoszcz

psycholog Bydgoszcz

Strona główna | Aktualności | logopeda | Biofeedback | Przedszkole Bydgoszcz | Przedszkola powiat bydgoski | Zatrudnimy | Kontakt | Mapa serwisu

Copyright © 2009 Integros - Centrum Terapii

projekt i wykonanie VST pozycjonowanie bydgoszcz